0

5 nhóm đối tượng có thể tham gia vay tín chấp ngân hàng

Có 5 nhóm đối tượng khách hàng có thể tham gia vay tín chấp tại ngân hàng, và tuỳ từng nhóm lại có các hồ sơ và thủ tục khác nhau

Ở Việt Nam hiện nay có rất nhiều ngân hàng cho vay tín chấp, các ngân hàng thường tập trung chủ yếu vào 5 nhóm đối tượng chính:

– Người đi làm hưởng lương từ 3 tháng trở lên, mức lương từ 3 triệu/tháng
– Chủ doanh nghiệp hoạt động kinh doanh hơn 6 tháng
– Người có bảo hiểm nhân thọ hơn 1 năm, phí bảo hiểm > 3 triệu
– Người đã từng vay ở một tổ chức tín dụng
– Người đứng tên trên hoá đơn tiền điện lớn hơn 300 nghìn đồng mỗi tháng.

nhóm đối tượng có thể tham gia vay tín chấp ngân hàng

Hồ sơ cần thiết để vay tín chấp ngân hàng:

Tuỳ từng nhóm đối tượng mà hồ sơ vay tín chấp và số tiền ngân hàng có thể cho vay cũng khác nhau. Hồ sơ cần thiết của từng nhóm đối tượng như sau:

– Đối tượng là người đi làm hưởng lương:

  + Chứng minh nhân dân
+ Bảng xác nhận lương của cơ quan, nếu trả lương bằng tiền mặt thì cần bảng chính, trường hợp trả lương qua tài khoản thì cần sao kê có mộc tròn của ngân hàng.
+ Hợp đồng lao động
+ Sổ hộ khẩu hoặc KT3
+ Ảnh 3×4

– Đối tượng chủ doanh nghiệp:

  + Giấy phép đăng ký kinh doanh
+ Chứng nhận đăng ký thuế
+ Báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp

– Đối tượng có bảo hiểm nhân thọ:

+ Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ
+ Hoá đơn 2 kỳ phí gần nhất

– Đối tượng đã từng vay ở một tổ chức tín dụng:

+ Hợp đồng tín dụng (phải còn hiệu lực)
+ Sao kê đóng tiền 2 kỳ phí gần nhất

– Đối tượng vay theo hoá đơn tiền điện:

+ Hộ khẩu gia đình
+ Chứng minh nhân dân
+ 3 hoá đơn tiền điện gần nhất > 300 nghìn đồng/tháng
+ Ảnh 3×4

Lưu ý: tất cả các nhóm đối tượng nếu sống khác địa chỉ hộ khẩu phải có giấy xác nhận tạm trú/ sổ tạm trú.

tinhtinh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *