0

Tầm quan trọng của việc mua bảo hiểm tiền vay ngân hàng

Khi tham gia vay tiền tín chấp, ngân hàng sẽ yêu cầu bạn mua bảo hiểm tiền vay ngân hàng (hay còn gọi là bảo hiểm bảo an tín dụng). Vì sao lại như vậy?

 Hầu như tất cả các ngân hàng hiện nay đều yêu cầu khách hàng mua bảo hiểm bảo an tín dụng khi khách hàng tham gia vay tín chấp tại ngân hàng, nhằm mục đích bảo vệ những rủi ro có thể xảy ra cho cả 2 bên: ngân hàng và khách hàng.
mua bảo hiểm tiền vay ngân hàng

Mục đích và tiện ích:

– Ngân hàng và khách hàng sẽ yên tâm hơn khi khoản vay luôn được bảo vệ trong suốt thời gian hợp đồng vay
– Khách hàng vay sẽ được bảo vệ tài chính trong trường hợp không còn khả năng tạo thu nhập (đau yếu, bệnh tật…) để có thể chi trả cho ngân hàng.
Hiển nhiên khi người vay gặp tai nạn rủi ro dẫn đến thương tật vĩnh viễn hoặc trong trường hợp xấu nhất là tử vong thì công ty bảo hiểm sẽ có trách nhiệm chi trả toàn bộ khoản vay (bao gồm gốc và lãi) cho ngân hàng.

Thời hạn của bảo hiểm sẽ tương ứng với thời gian diễn ra hợp đồng vay giữa khách hàng và ngân hàng. Phí bảo hiểm sẽ không vượt quá số tiền vay ban đầu. Được áp dụng trên phạm vi lãnh thổ nước Việt Nam và trên toàn thế giới.

Đối tượng khách hàng có thể tham gia bảo hiểm bảo an tín dụng:

– Có độ tuổi trong khoản đủ 18 đến 65 tuổi
– Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.
– Được Ngân hàng chấp thuận cho vay
– Không có thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên.

Trong trường hợp người vay không đủ các điều kiện tham gia bảo hiểm bảo an tín dụng thì có quyền chỉ định cho vợ/chồng, con, cha/mẹ có tên trong hộ khẩu gia đình của người vay và hồ sơ vay tiền tham gia bảo hiểm. Tất nhiên người được chỉ định phải thoả các điều kiện trên.

tinhtinh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *