0

Tín dụng tiêu dùng: hoạt động không thể thiếu của ngân hàng

Ngay từ khi mới bắt đầu hình thành, các ngân hàng thương mại đã luôn tìm kiếm các cơ hội để cho vay và coi đó là chứng năng quan trọng nhất của mình. Trong việc tạo ra khả năng tín dụng, các ngân hàng thương mại đã và đang thực hiện chức năng xã hội của mình làm cho sản phẩm xã hội được tăng lên, vốn đầu tư được mở rộng và từ đó đời sống người dân được cải thiện.

Tín dụng tiêu dùng

” Việc lãi suất cho vay tại các ngân hàng giảm thời gian qua đã dẫn đến những thay đổi đáng kể trong cách thức mua nhà của người dân, khi ngày càng có nhiều khách mua bằng tiền của ngân hàng. Thay vì phải tích lũy đến 70% giá trị căn nhà, người dân giờ đây chỉ cần số tiền ban đầu từ 20 đến 30% giá trị căn hộ là đã có thể mạnh dạn tính đến chuyện mua nhà.” – Theo phóng sự của FBNC.

Tín dụng của các ngân hàng thương mại có ý nghĩa quan trọng đối với toàn bộ nền kinh tế, nó tạo ra khả năng tài trợ cho các hoạt động công nghiệp, thương nghiệp và nông nghiệp của nền kinh tế. Tín dụng với những khả năng đó mà được các nhà kinh tế gọi là “sản phẩm gián tiếp” khi đem so sánh với những “sản phẩm trực tiếp” được sản xuất ra có sử dụng trực tiếp các yếu tố đầu vào như lao động, đất đai, nguồn tài nguyên thiên nhiên… Tuy nhiên khi so sánh với những sản phẩm được các nhà bán buôn mua vào (được đóng gói bảo quản) thì tín dụng lại là sản phẩm trực tiếp.

Ngoài ra, các ngân hàng thương mại cung ứng vốn cho ngân sách bằng cách mua các chứng khoán công cộng, nhờ đó mà nguồn vốn tín dụng của các ngân hàng thương mại đã gián tiếp thực hiện các mục tiêu công cộng của chính phủ như: xây dựng cơ sở hạ tầng, trường học, bệnh viện … và mức sống của mỗi người từ đó được nâng cao.

tinhtinh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *